Hjärt Ikon

Undersökningar

Vi utför tre olika typer av endoskopiska undersökningar.

Patientinformation
inför gastroskopi

Gastroskopi innebär att matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen undersöks med ett mjukt, böjligt instrument (8,5mm i diameter) som förs ner via munnen. Undersökningen tar 3-5 minuter. Vi sprayar svalget med lokalbedövningslösning som gör att det går lättare att svälja ned slangen. Lokalbedövningen sitter i cirka 30-45 minuter och du kan sedan äta som vanligt. I undantagsfall ger vi lugnande läkemedel vid undersökningen. Då kan du INTE köra bil hem efteråt.

För att kunna genomföra undersökningen är det av största vikt att magen är tom, dvs att du är FASTANDE helt och hållet 6 timmar inför undersökningen.

Om Du medicinerar med blodförtunnande läkemedel som Waran, Pradaxa, Xarelto, Brilique, Eliquis, Plavix, Grepid eller Clopidrogel skall du så fort du fått denna kallelse kontakta den läkare/enhet som sköter din ordination för att anpassa doseringen inför undersökningen. Trombyl och dina andra vanliga mediciner kan du ta som vanligt inför undersökningen med lite vatten.

Om du har insulinbehandlad diabetes skall du rådfråga din doktor avseende regim inför undersökningen när du fastar.

Om du haft problem med infektion i hjärtklaffar, har komplicerat medfött hjärtfel eller har inopererad hjärtklaff så skall du som vid alla planerade ingrepp rådfråga din läkare om eventuell profylaktisk antibiotikabehandling inför undersökningen.

Patientinformation
inför koloskopi

Koloskopi innebär att ett böjligt instrument förs upp via ändtarmen och tjocktarmen till sista delen av tunntarmen. Undersökningen tar 15-45 minuter och ger möjlighet till bilddokumentation, tagning av vävnadsprover och åtgärd av polyper. Vid undersökningen blåses luft in i tarmen vilket kan ge en del obehag. Vid en okomplicerad undersökning ges inga läkemedel men om undersökningen är besvärlig ger vi avslappnande/smärtstillande läkemedel. Om du får läkemedel kan du inte köra bil hem efter undersökningen. För att tarmen skall kunna undersökas är det oerhört viktigt att tarmen har rensköljts med tarmsköljningsvätskan som skall hämtas ut på Apoteket när Du erhållit denna kallelse och drickas undersökningsdygnet enligt nedan. Om dessa instruktioner inte följs kan det ibland innebära att undersökningen inte blir av god kvalitet och hela proceduren måste upprepas.

Om Du medicinerar med blodförtunnande läkemedel som Waran, Pradaxa, Xarelto, Brilique, Eliquis, Plavix, Grepid eller Clopidrogel skall du så fort du fått denna kallelse kontakta den läkare/enhet som sköter din ordination för att anpassa doseringen inför undersökningen. Trombyl och dina andra vanliga mediciner kan du ta som vanligt inför undersökningen med lite vatten. Järntabletter (Duroferon) skall du inte ta 5 dagar före undersökningen.

Om du har insulinbehandlad diabetes bör du diskutera doseringen under laxeringen med din ordinarie läkare.

Om du haft problem med infektion i hjärtklaffar, har komplicerat medfött hjärtfel eller har inopererad hjärtklaff så skall du som vid alla planerade ingrepp rådfråga din läkare om eventuell profylaktisk antibiotikabehandling inför undersökningen.


Laxeringsförberedelse

En del födoämnen i kosten kan stanna kvar i tarmen upp till 5 dagar och kan försämra betingelserna för undersökningen. Du skall därför de närmsta 5 dagarna före undersökningen helt undvika följande:

  • Fullkorn och frön såsom linfrön, müsli, grovt bröd, quinoa och vetekli.
  • Svårsmält mat som svamp, sparris, lök, tomat, paprika och majs.
  • Frukt, bär och grönsaker med skal och kärnor, till exempel lingon och kiwi.
  • Bulkmedel såsom Inolaxol, Vi-Siblin och Lunelax.

Laxeringsförberedelse med Picoprep

Följ denna anvisning - EJ den som står i bipacksedeln.

Undersökningstid förmiddag, kl 08.00-12.00
Börja kl 15 dagen före undersökningen genom att lösa den första påsen Picoprep i ett stort (3dl) glas vatten, drick detta och därefter sedan 2 liter valfri klar dryck* mellan kl 15-18. Kl 18 löser du nästa påse Picoprep i 3 dl vatten, dricker det och därefter ytterligare 2 liter valfri klar dryck* mellan kl 18-21. Under laxeringen skall du inte äta någon fast föda.

Undersökningstid eftermiddag, kl 12.00-16.00
Börja kl 18 kvällen före undersökningen genom att lösa den första påsen Picoprep i ett stort (3dl) glas vatten, drick detta och därefter mellan kl 18-21 dricker du 2 liter valfri klar dryck*. På undersökningsdagens morgon kl 08 löser du påse nr 2 av Picoprep i 3 dl vatten, dricker det och därefter mellan kl 08-10 ytterligare 2 liter klar dryck*. Under laxeringen skall du inte äta någon fast föda.

*Klar dryck= vatten, saft, läsk, vätskeersättning, sportdryck, buljong(klar), juice utan fruktkött, lättöl, honungsvatten, kaffe och te utan mjölk.

Picoprep orsakar en kraftig diarré vilket är det vi vill uppnå för att tömma tarmen inför undersökningen. Det är därför oerhört viktigt att dricka de totalt 4 litrarna klar dryck utöver själva laxeringsvätskan för att laxeringen skall bli fullgod.

Patientinformation
inför sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi innebär att ett böjligt instrument förs upp via ändtarmsöppningen och den vänstra sidan av tjocktarmen och ändtarmen undersöks. Undersökningen tar 10-20 minuter och ger möjlighet till bilddokumentation och åtgärd av polyper och ibland också av hemorrojder. För att tarmen skall kunna undersökas måste den tömmas på avföring med 2 stycken Klyx (vätska) som sprutas in via ändtarmen enligt nedanstående instruktioner. Elektroniskt recept på Klyx är skickat och finns att hämta på Apoteket.

Om Du medicinerar med blodförtunnande läkemedel som Waran, Pradaxa, Xarelto, Brilique, Eliquis, Plavix, Grepid eller Clopidrogel skall du så fort du fått denna kallelse kontakta den läkare/enhet som sköter din ordination för att anpassa doseringen inför undersökningen. Trombyl och dina andra vanliga mediciner kan du ta som vanligt inför undersökningen med lite vatten.

Om du haft problem med infektion i hjärtklaffar, har komplicerat medfött hjärtfel eller har inopererad hjärtklaff så skall du som vid alla planerade ingrepp rådfråga din läkare om eventuell profylaktisk antibiotikabehandling inför undersökningen.


Laxeringsförberedelse

Kvällen före undersökningen sprutas 1 Klyx (240ml) upp i ändtarmen. Vätskan skall vara kvar minst 5 minuter. Töm sedan tarmen. Proceduren upprepas sedan 1-2 timmar före din bokade tid undersökningsdagen.


Vänligen bekräfta din tid enligt anvisning på kallelsen. Om du har några frågor är du välkommen att ringa på telefon 0735-141210. Vänligen observera att om du uteblir från bokad tid skickas kravbrev motsvarande Region Skånes bestämmelser.

Välkommen!

Kontakta oss

Dr Johan Ottosson
Endoskopi & Kirurgi
Nya Boulevarden 10
29131 Kristianstad

Telefon och sms

0735 - 14 12 10

E-post för patienter:

patient@drottosson.se

E-post för sjukvården och övriga frågor:

info@drottosson.se

Öppettider

Måndag-torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-12.00
Lunchstängt 12.00-13.00


Det går bra att skicka remisser med Region Skånes internpost.

Vänligen observera:

När du fått en kallelse, vänligen bekräfta din bokade tid genom att maila eller sms:a oss senast 5 dagar före Ditt besök.
Detta gäller inte om vi ringt upp och gett dig tiden via telefon.

Nya Boulevarden 10 29131 Kristianstad