Välkommen till vår
endoskopi- & kirurgimottagning

Endoskopi är den absolut bästa metoden för att undersöka, diagnosticera och i vissa fall åtgärda sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Vi utför endoskopiska undersökningar av ändtarm och tjocktarm (koloskopi) samt av magsäck, tolvfingertarm och matstrupe (gastroskopi). Vi utför även så kallad sigmoideoskopi, vilket innebär att ändtarm och vänster sida av tjocktarmen undersöks. Mottagningen startades 2017 och är idag en mycket väl etablerad endoskopienhet, upptagningsområdet är hela Södra Sverige och vi utför 1400 endoskopier årligen.

Här hos oss vill vi att du som patient skall känna dig trygg, delaktig och välinformerad. Ibland kan endoskopiska undersökningar upplevas som mindre behagliga, men det är vårt mål att du skall lämna oss med ett positivt helhetsintryck.

Vi har ett samverkansavtal med Region Skåne vilket innebär att patientavgiften är densamma som vid besök i den offentliga vården.

Frikort och högkostnadsskydd gäller. Om du kommer på remiss från din husläkare, eller annan remissinstans för skopiundersökning, kostar besöket 100 kr. Vid kontrollundersökningar/uppföljningar utan aktiv remiss är kostnaden 300 kr. För patienter som kommer till oss via försäkringsbolag gäller separata taxor.

Du kan givetvis betala med kort hos oss. Vi accepterar Visa, Mastercard, Maestro Amex och Diners.

Om du fått en tid bokad som INTE passar:

Meddela oss så fort som möjligt för ändring/avbokning!
Ej avbeställd tid debiteras enligt Region Skånes bestämmelser.

Vi talar svenska, engelska och tyska. För övriga språk kan regionens tolkservice användas.

På mottagningen
träffar du oss

Foto av Johan Ottosson

Johan Ottosson

Född 1967, specialist i Allmän kirurgi

Jag erbjuder det medicinska kunnande och de färdigheter jag tillägnat mig under mina drygt 20 år som kirurg vid Centralsjukhuset Kristianstad.

År 2002 blev jag överläkare inom kolorektal kirurgi (ändtarms- och tjocktarmskirurgi). Jag innehar svensk och europeisk ackreditering (EBSQ) som kolorektalkirurg och har mycket gedigen erfarenhet av endoskopiska undersökningar från såväl sjukhusmiljö som från olika privata mottagningar. Genom åren har jag utfört tusentals koloskopier, sigmoideoskopier och gastroskopier.

Foto av Maria Frick

Viktoria Andersson

Undersköterska

Viktoria har lång erfarenhet från slutenvården inom olika discipliner bland annat infektionssjukdomar, kirurgi och akutsjukvård. Hon har också mycket erfarenhet från kundmottagande och försäljningsarbete i det privata näringslivet.

Du möter Viktoria när du ringer hit, hon tar emot dig när du kommer hit och assisterar också vid alla undersökningar.

Vår ambition är och har alltid varit att möta alla patienter på ett vänligt och empatiskt sätt och erbjuda högkvalitativa konsultationer och kirurgisk vård.

Hjärt Ikon

Undersökningar

Vi utför tre olika typer av endoskopiska undersökningar.

Gastroskopi Ikon

Gastroskopi

Gastroskopi är en inspektion av magsäcken, matstrupen och tolvfingertarmen.

Koloskopi Ikon

Koloskopi

Koloskopi är en undersökning av ändtarmen, tjocktarmen och sista delen av tunntarmen med ett smalt, böjligt instrument.

Sigmoideskopi Ikon

Sigmoideoskopi

Vid sigmoideoskopi undersöker man ändtarmen och den vänstra sidan av tjocktarmen, cirka 70 cm upp.

Till dig som remitterar

Vi tar emot remisser för gastroskopi, koloskopi och sigmoideoskopi. Vid särskilt brådskande fall föreslås att remissen ställs enligt SVF till CSK, ej till oss.

Vi jobbar i nyrenoverade och moderna lokaler med helt ny endoskopisk utrustning. Patienterna kan vid behov få sedering och smärtlindring intravenöst men vi har ingen möjlighet till full narkos.

Om full narkos krävs liksom om patienterna inte kan genomgå förberedelser polikliniskt så får remissen ställas till sjukhusets endoskopiavdelning.

Övriga uppgifter som skall framgå i remissen är desamma som vid remittering till sjukhuset, dvs:

  • Antikoagulantia (Waran, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Brilique, Plavix, Grepid, Clopidrogel). När patienter står på dessa skall de instrueras att kontakta sin ordinerande läkare för råd angående dosjustering inför undersökningen.
  • Diabetesläkemedel, insulin, behöver oftast dossänkas i samband med fasta/laxering. Tablettbehandling kan vanligen seponeras tillfälligt.
  • Hjärtklaffsproblem (tidigare infektion, klaffopererad eller komplicerat medfött vitium) som kräver antibiotikaprofylax, då skall pat utrustas med recept och instruktioner från inremitterande (vid oklarhet, kontakta oss för diskussion).

Jag tar ansvar för uppföljning, eventuell vidareremittering och besked till patienterna när det gäller PAD-svar, FÖRUTOM för frågeställningarna mikroskopisk kolit vid koloskopi och celiaki vid duodenalbiopsier. Vid dessa frågeställningar går PAD-svaren till inremitterande för återkoppling till patienten.

Kontakta oss

Dr Johan Ottosson
Endoskopi & Kirurgi
Nya Boulevarden 10
29131 Kristianstad

Telefon och sms

0735 - 14 12 10

E-post för patienter:

patient@drottosson.se

E-post för sjukvården och övriga frågor:

info@drottosson.se

Öppettider

Måndag-torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-12.00
Lunchstängt 12.00-13.00


Det går bra att skicka remisser med Region Skånes internpost.

Vänligen observera:

När du fått en kallelse, vänligen bekräfta din bokade tid genom att maila eller sms:a oss senast 5 dagar före Ditt besök.
Detta gäller inte om vi ringt upp och gett dig tiden via telefon.

Nya Boulevarden 10 29131 Kristianstad